Емоционалната интелигентност е способността на хората да  разпознават и управляват емоциите си, умението да общуват или по друг начин казано социалната интелигентност. Тя покрива 5 основни области: самосъзнание, емоционален контрол, самомотивация, емпатия и умения за създаване и поддържане на връзки. Терминът е популяризиран през 1996 от психолога Даниъл Голман в книгата му „Емоционалната интелигентност“. В книгата си той твърди, че емоционалната интелигентност е по – важна от коефициента на интелигентност, което е причина за дебати между психолози, но в действителност емоционалната интелигентност е фактор за академични постижения.

Докато едни деца имат готовност да се справят с нови ситуации и хора по – лесно, други с по – ниска емоционална интелигентност имат нужда от повече помощ по по-фокусиран начин. Децата, които от малки развиват емоционалната си интелигентност комуникират по – лесно, могат да създават по – силни връзки и да преговарят в трикови ситуации, а също така стават добри лидери и дори печелят повече пари. Без значението началното ниво на емоционална интелигентност всички деца имат нужда да бъдат подкрепяни през „минното поле“ на емоциите докато растат.

Ученето на децата на емоционална интелигентност, да разпознават чувствата, да разбират от къде идват и да се научат как да се справят с тях, поставя основите на най – важните умения за успех в живота. Ето и няколко съвета как да помогнете в развиването на емоционалната интелигентност при децата.

  1. Говорете с децата за техните емоции. Давайте възможност на детето да изрази с думи или рисунка емоцията си и му обяснявайте по какъв начин може да повлияе на другите около него.

 

  1. Споделяйте вашите емоции с децата. Най – добрият начин да се научи емоционална интелигентност е да се покаже. Също така е хубаво да кажете как вие успявате да се справяте с различните емоции.

 

  1. Разрешавайте показването на емоции. Приемайте емоциите на децата, а не ги отричайте и омаловажавайте, защото когато показвате неодобрение на някои чувства, те могат да бъдат сметнати за срамни или неприемливи. Научете малчуганите, че пълната гама от чувства е разбираема и е част от човека, въпреки че някои действия трябва да бъдат ограничени.

 

  1. Говорете с децата за атмосферата на различните места. Намират ли разлика в емоциите, които изпитват на различните места, които посещават? А дали се чувстват различно на слънце и под дъжда? Разбирането на външната атмосфера и по какъв начин може да влияе на емоциите, които изпитват децата, допринася за развиването на емоционалната им интелигентност.

 

  1. Играйте игри, които да помогнат за развиването на емоционалната интелигентност. Децата възприемат най – бързо по време на игра докато се забавляват. Пример за игра, която може да бъде използвана с цел повишаване на емоционалната интелигентност е DigitalKidZ Imagination.

Високата емоционална интелигентност помага на детето в бъдеще да бъде добър мениджър, лидер, да може да допринася към екипната работа, а най – важното е, че ще може да развива силни връзки в живота си.