Ученици от цялата страна имаха възможност да се срещнат с хуманоидния робот София по време на събитието Webitx. Тя може да говори, да се движи, и дори да изразява емоции. Но какво всъщност са хуманоидните роботи?

Хуманоидните роботи имат форма на човешко тяло. Повечето от тях имат глава, тяло, две ръце и два крака, но има и такива, които притежават само една част от тялото.  Интересното при хуманоидните роботи е, че те могат да се движат, да събират информация от реалния свят и да комуникират с него. Външността им е приветлива и това ги прави доста добри приятели, които могат да бъдат използвани и в класната стая.

Хуманоидните роботи могат да бъдат програмирани да предоставят обратна връзка в реално време, а техният човешки облик създава по-ангажиращо отношение. Тези черти на машините могат  да доведат до силна връзка с ученик, която да помогне с решаването на проблеми като срамежливост, самочувствие и разочарование, което може да настъпи при проблеми с учители. Например роботът няма да се измори да повтаря или пък да се ядоса от многобройните грешки на учениците.

Хуманоидните роботи са все още доста далеч от това да бъдат самостоятелно поставени в училищата, което се дължи на технологични ограничения като неточно разпознаване на реч и емоции. Децата имат нужда да общуват, а роботите все още не са достатъчно добри в това. Но въпреки тези ограничение, навлизат все повече в учебния процес като асистенти на учителите, които да създават стимулираща и ангажираща образователна среда.

В бъдеще се очаква хуманоидните роботи да навлязат в класните стаи със статута на учители. За разлика от хората, машините разполагат с неограничено търпение, което е ключов елемент при работата с деца. Роботите също така могат да бъдат програмирани да разбират какво мотивира учениците да учат, а докато преподават,  могат да изобразяват примери на електронна дъска, точно както учителите правят на белите дъски в класните стаи.

В България роботиката също се развива. Доказателство за това са семейството хуманоидни роботи на Института по роботика към БАН –  Роби и Роберта, които пеят български песни, танцуват, пишат на кирилица и могат да обучават. За момента те ще бъдат използвани за работа с деца със специални образователни потребности, точно заради способността им да повтарят до безкрай.

Хуманоидните роботи имат най-голям принос в дигиталното образование, защото правят предметите забавни и ангажиращи. Учениците от своя страна ги харесват особено заради факта, че роботите не ги наказват, ако правят грешки. Присъствието на тези машини ще става все по – често за това е нужно да ги разбираме и да се научим да работим с тях.