Финландската образователна система е пример за една от най-иновативните и успешни образователни системи в света, чието начало бива поствено преди 45 години с цел икономическо възстановяване на страната след войната. Никой тогава не предполага, че почти век по-късно финландският образователен модел ще се превърне в „услуга за износ“ по цял свят, благодарение на изключително високите си резултати.

Финландската образователна система се отличава от останалите с фокусакойто бива поставен върху цялостното развитие на детето. Методологията не се различава с кой знае какви критерии, които никоя друга система не може да имплементира, но комбинацията между тях е толкова силна и ефективна, че въздейства на всеки етап от образоавателния процес. Критериите включват: технологична достъпност, насърчаване на креативността и творчеството, равенство между индивидите, колаборация в работния процес и поощряване на дигиталната грамотност. В комбинация тези пет критерия са значителен инструмент за предаване на необходимите умения на 21-век, а именно Сътрудничество, Комуникация, Критично мислене, Творчество.

Вдъхновени от този толкова успешен образователен моделние в DigitalKidZ поставихме фокуса на шестото издание на националната образователна конференция DigitalKidZ, именно върху трансформацията на образованието, в унисон с компетенциите на 21-ви век. За втора поредна година получихме възможността да коментираме това си решение с Посолство Финландия и те безусловно откликнаха на нашата инициатива и ни подкрепиха в случване на събитието. Институцията ни препоръча един от своите най-добри образователни експерти в областта и специалния ни гост-лектор е вече факт.

Какви са практиките и иновациите във финландското образованиекак общуват учителите тристранен диалог със своите ученици и техните родители, как дигиталните устройства помагат на системата, а не и вредят, от сцената на шестата конференция DigitalKidZ на 18-ти ноември в „Домът на Европа“ ще ни разкаже д-р Леена Андонов. По време на дългогодишния си опит в сферата тя тя е работила като преподавател, директор и образователен изследовател, както във Финландия, така и по целия свят.

  • През 2007г. получава докторска степен във Факултета по поведенчески науки на университета в Хелзинки, а дисертацията й разглежда взаимодействието учител-родител в сферата на консултирането и отворения диалог с ученици. 
  • През 2009г. направените и описани от нея изследвания, заедно с придружаващите ги резултати, д-р Андонов публикува в книгата „Dialogs on Diversity and Global Education“ 2009.
  • В периода между 2011-2015г. Леена допринася за проекта на университета в Хелзинки „Long Second“ – изследване на лингвистичното и социалното развитие на децата.