Подготовката на дете за свят, който все още не съществува, не е лесна задача за който и да е преподавател. Учениците имат нужда да бъдат провокирани и вдъхновени. Те искат да си сътрудничат и да работят със своите връстници. Обичат технологиите и имат потребност да бъдат включени колкото се може повече в учебните им часове. Казано по-простичко, децата имат по-високи очаквания към образователната система, отколкото тя  към тях.

Училищата, които подготвят ефективно децата по отношение на необходимите компетенции на 21-ви век, се харaктeризират главно с едно качество, а именно иновативност. Иновативността в образованието може да бъде възприета по много различни начини, но със сигурност се отличава с няколко критерия, които гарантират качество на образователния процес.

Дигитализацията на ежедневието ни е изключително важен фактор, който оказва влияние на всяка една сфера от живота. Това, разбира се, се отнася и за образованието и поради тази причина характеристиките на едно добро училище са силно засегнати от нея. Критериите, които отличават доброто от обикновеното училище, включват – технологична достъпност, насърчаване на креативността и творчеството, равенство между индивидите, колаборация в работния процес и и поощряване на дигиталната грамотност. В комбинация тези пет критерия са силен инструмент за предаване на необходимите умения на 21-ви век – Сътрудничество, Комуникация, Критично мислене, Творчество.

Ето и няколко примера от света, които показват на практика, казаното до тук:

Училището Steve Jobs в Амстердам, Холандия

Както името му подсказва методологията в училището отхвърля изяло конвенционалните методи на образование. Вместо всички деца да следват една определена училищна система, всяко дете преминава през учебния материал по индивидуален план, определен от собствените му темпове на възприемане на преподавания материал.

sj

 

Индивидуалният план се оценява и развива от детето, неговите родители, и неговите треньори (така се наричат учителите), на всеки шест седмици. Въз основа на резултатите се предлагат нови лични предизвикателства, които да стимулират учебния процес, и нови начини на преподаване, от които детето и родителите му могат да изберат.

Всички ученици от 4-ти до 12-ти клас получават IPad-и, напълно заредени с приложения, които да ръководят индивидуално обучение. Целта е да се накарат децата да проектират собственото си образование.

Училището Innova в Перу

Innova е отговорът на Перу по отношение на неуспеха на страната да стандализира образованието си. Училището съчетава няколко различни форми на обучение – технологична форма – онлайн обучение, водене на стандартни уроци, както и груповата форма на обучение – всички те се провеждат в дизайнерска постройка, проектирана да бъде модулна и приспособима към мястото.

innova

С помощта на международна фирма за архитектурен дизайн милиардерът бизнесмен Карлос Родригес-Пастор стартира своята програма по построяването на иновативни училища през 2011 г. Проектът се овенчава с успех и до момента в цялата страна има над 30 подбни училища. Учениците прекарват половината си ден дълбоко потопени в дигиталното преподаване на уроците им, а другата половина на деня се обучават по по-традиционен начин.

Иновативната школа е подходяща за деца в детската градина до гимназисти в последен курс и струва на родителите им около 130 долара на месец. Успехът на образователната методология може да се наблюдава в резултатите, засягащи цялата страна. В проучване от 2013-та година, второкласниците на училищата Innova достигат 61% успеваемост в държавните математически матури, а средния процент за останалите училища в страната е само 17%.

Гимназията Ørestad в Копенхаген, Дания

gymnasium

Гимназията представлява гигантски експанзивен стъклен куб-класна стая, в която се изучават над 1100 ученици. Половината си време те прекарват в изучаване на определени предмети, важни за поставянето на основни знания и компетенции, а в другата половина си сътруничат помежду си в отворена среда и решават казуси, които да ги подготвят да мислят открито по различни житейски теми.

Според директора на училището, преподавателите искат да работят в среда, където заедно с учениците да правят изследвания и анализи по казуси, засягащи проблеми от световна величина, защото за да е ефективно образованието според тях, училището трябва да е отворено към външния свят.

Благодарение на удобната си кръгла форма, откритите пространства, които са основна част от интериора на гимназията, дават свобода и енергия на учениците по време на учебните им сесии. Вдъхновени от заобикалящата ги атмосфера, те се мотивират да предприемат и участват в собственото си обучение. Децата са разделени на групи и в импровизираните класни стаи от време на време биват ръководени от учител. Подвижните стени и библиотечки създават по-интимна обстановка за учене, когато има нужда от по-детайлно задълбочаване в учебния материал.