Една официална новина, която дойде чак от Финландия, завладя публичното пространство през последната седмица и даде надежда на стотици хиляди хора по целият свят, че остарелите методи на образователната система от началото на миналия век ще останат назад в историята.

Финландското образование се смята за едно от най-добрите в света. В международните рейтинги страната винаги е в челната десетка. Въпреки това, институциите там не са готови да оставят постиженията им да говорят сами за себе си, а точно обратното, те са решили да направят още една революция в образователната си система.

Финландските държавници искат да премахнат всички учебни предмети от учебния план – вече няма да има никакви часове по физика, математика, литература, история, или география. По думите на законодателите, децата не могат да продължават обучението си по начин, подходящ за предшествениците им от началото на миналия век. Нуждите вече са различни, а образованието трябва да бъде пригодено към спецификите на настоящето.

Вместо отделните предмети, учениците ще изучават събития и явления в интердисциплинарен формат. Например, Втората световна война ще бъде разглеждана от гледна точка на историята, географията и математиката. Или пък в учебен курс, наречен „Работа в кафене“, децата ще упражняват и повишават компетенциите си по английски език, икономика и комуникации.

Новата стратегия първоначално ще бъде демонстрирана на ученици на възраст от 16 години. Основната идея е, че те ще трябва да изберат за себе си коя тема или явление искат да изучават, имайки предвид възможностите и амбициите за бъдещето си. По този начин въпросът „Това за какво ми е?“ ще бъде избегнат, а темата повече няма да бъде сред най-често дискутираните между учители, ученици и родители.

Традиционният формат на комуникацията учител-ученик също ще бъде променена. Учениците вече няма просто да седят зад училищните чинове и да чакат с нетърпение или уплаха да бъдат призовани да отговорят на въпрос. Вместо това, те ще работят заедно в малки групи, за да обсъждат всичко случващо се по време на училищното им ежедневие.

Финландската образователна система насърчава колективния труд, поради което промените ще засегнат също и учителите. Реформата в училищата ще изисква сътрудничеството между учители по различни предмети. Около 70% от преподавателите в Хелзинки вече са предприели подготвителна работа в съответствие с новата система за представяне на информация, и като резултат те ще получат увеличение на заплатите си.

Промените се очаква да бъдат завършени до 2020 г.