Съвременните технологии променят образованието. Как училището, преподаването и обучението могат да адаптират ефективно новите технологии и да дават качествено образование на децата, израснали в технологичната ера? Отговорите дава националната образователна конференция DigitalKidZ

По време на Кръгла маса за образованието в рамките на националната образователна конференция DigitalKidZ, която ще се проведе на 15-ти октомври в зала 6 на НДК, ще бъде представено „Най-доброто училище”. В дискусията, опита си в интегрирането на дигиталните технологии в образователната система ще споделят Заместник министърът на образованието и науката Диян Стаматов, Станислава Станева – програмен експерт „Образование” от Фондация Америка за България, Валери Дрейк – Аташе по образователно сътрудничество към Френското посолство в София, Любов Костова – Директор на Британски съвет и Рита Ванска, програмен мениджър на програмата  Education Export Finland, която пристига в София специално за конференцията DigitalKidZ, във връзка с новите проекти на едноимената фондация и разширяването на дейността й в европейски мащаб.

„Целта на Кръглата маса за образованието е да покаже опита на водещите държави в сферата на образованието и интегрирането на иновациите и технологиите в образователния процес. Технологиите променят света, в който живеем и това необратимо се отразява на образованието. Във Франция има национална стратегия за внедряване на иновациите и технологиите в образованието, Великобритания и САЩ имат опит в интегрирането на добри образователни практики, а в България има примери за успешни модели, които вече се прилагат в системата на образованието.” – заяви председателят на Фондация „Дигиталните деца” Ивелина Атанасова.

Кои са общите тенденции, кои са различията, кои от моделите са приложими в България и какви план и стратегия са необходими в българското образование? Това са част от въпросите, на които дискусията в рамките на Кръглата маса за образованието ще потърси отговор.

От създаването си до сега Фондация Америка за България е инвестирала над 101 милиона долара за образование и библиотеки. Една от мисиите на фондацията е да модернизира учебната среда, да подкрепя усилията за подобряване на учебните програми с разнообразие от проекти, които пренасят най-доброто от американските методи на преподаване в българските класни стаи, чрез въвеждане на нови образователни инструменти и техники. Опитът в тази сфера ще сподели Станислава Станева, програмен директор „Образование” към фондацията.

Директорът на Британски съвет Любов Костова ще представи резултати от работата на британската организация за международни образователни и културни отношения както по проекти в България, така и от транснационални проекти, насочени към използване на технологиите и иновациите в образованието. Един от проектите, които ще представи еMARCH – Make Science Real in Schools, насочен към преподаването на природоматематическите дисциплини в средното училище (STEM). Любов Костова ще сподели и примери засъздаването на иновативно съдържание и най-добрите практики от системата на образованието във Великобритания.

„Вече има добри модели в създаването на дигитално учебно съдържание, които могат веднага да бъдат приложени в образователната система. Нужно е наистина ентусиазираните учители да работят заедно, да споделят опита си и по този начин да се превърнат в критичната маса, която ще донесе промяната.” – заяви Директорът на Британския съвет.

Любов Костова ще представи конкретни статистически данни и анализи, които показват опита в сектора на образованието и начина, по който технологиите и иновациите създават нуждата от нов подход, стратегия и план при прилагането на добрите образователни практики от Европа.

Валери Дрейк, аташе по образователно сътрудничество към Френското посолство в София ще представи Digital School. От декември 2012-та Министерството на образованието, висшето образование и проучванията на Франция разработва амбициозна стратегия, която има за цел да вкара училищата в дигиталната ера.

„Това е най-големият национален дигитален план за образованието, създаван някога. В него са предвидени инвестиции от над 1 милиард евро публични средства за развитие на дигиталното образование.” – заяви г-жа Дрейк. Според нея основният приоритет е обучението на учителите. „Дигиталните технологии трябва да са в помощ на учителите, за да могат те да бъдат много повече отдадени на обучението в класната стая. Във Франция над 100 он-лайн курса са достъпни за учителите и повече от 260 000 учители вече са потребители на тези програми.” – сподели в заключение г-жа Дрейк.

Кръглата маса за образованието ще се проведе на 15-ти октомври, събота в зала 6 на НДК от 13.00 часа. По време на дискусията ще бъдат засегнати още въпроси, свързани с иновативните образователни технологии, дигиталните технологии и начина, по който заедно могат да бъдат интегрирани в българската образователна система.