Свикнали сме август месец да е времето за почивка и отпуск. Тази година за DigitalKidZ товa е един от най-продуктивните месеци – стартирахме отдавна мечтаните занимания на DigitalKidZ клуб, а днес публикуваме и първата от поредицата електронни книги – наръчници, посветени на дигиталната грамотност, родителството и образованието.

Мисия на DigitalKidZ е промяна в образователната методология и възпитанието на съвременните деца, за да бъдат превърнати информационните и комуникационни технологии в „ключов лост“ за по-ефективно учене, за креативно мислене, за иновативно и ангажирано поведение при решаване на сложни проблеми, за достъп до по-широки и по-актуални знания – всички основни ключови компетенции на 21 век (Digital Agenda for Europe).

Ние вярваме, че технологиите са едно от най- хубавите неща, случвали се на обществото ни в еволюционен план. Те не само придвижват икономиката напред, но и иновациите, които създаваме.

Picture1Нещо повече, ние вярваме, че “дигитално грамотният човек” е многомерен, интерактивен и достоен за уважение, той е развил своето критично мислене, умее да интерпретира, оценява и анализира информацията, събрана от множество източници, умее да приема и общува с “различните”, умее да създава добавена стойност и владее иновациите. Всички тези умения обобщават съдържанието на понятието „дигиталната грамотност“.

Ние от DigitalKidZ вярваме, че технологиите са толкова добър инструмент, колкото добре възпитаме децата си и неговата ефективна и безопасна употреба е въпрос на предварителна подготовка.

Затова ви предлагаме план – подходящ е за начинаещи и дигитално обучаващи се родители. Обобщихме по-голяма част от проблемите, които споделяхте по време на конференциите DigitalKidZ през изминалите две години, в „Наръчник“ с полезни съвети и идеи, в подкрепа на дигиталната грамотност, които можете да приложите лесно у дома.

Можете да свалите първия НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ НА ДИГИТАЛНИ ДЕЦА и да се абонирате за електронните ни книги в специално създаденото меню – е-книги или като натиснете бутона.

искам да получа книгата 

Въпроси, препоръки и предложения за следващите издания изпращайте на имейл hello [at] digitalkidz.eu.