Времето когато основното съдържание на класната стая се състоеше от черна дъска, сметало и няколко чина, отдавна си замина. Благодарение на новите технологии, обществото ни е повече от информирано, поддържаме връзка с целия свят, и при правилната им употреба добиваме нови умения. Всичко това не просто влияе на света на големите, но и много ярко се отразява на децата.

Очевидно е, че за да подготвим децата ни за предизвикателствата на реалния свят, трябва да имплементираме методологията на дигиталните технологии в модерната класна стая. Образователната система ще постига по-ефективни резултати, а децата ни ще пораснат научавайки се как да използват технологиите като средство, а не като заместител на преживявания.

Съвременните педагози използват все по-често аудио-визуалните материали в начина си на преподаване, а не просто учебника. Визуалното представяне винаги ще бъде по-привлекателно за децата, вместо скучната черно-бяла типография. Тя може да бъде заменена или поне допълнена с движещи се цветни предмети и аудио, които да накарат учениците да слушат, а от там по естествен начин да последват положителните резултати.

Присъствието на мобилните устройства в училищата подобрява преживяването, което образователната система предлага, защото учениците получават бърз достъп до онлайн материали и книги, които могат да им помогнат и да забързат процеса на обучение. Освен това, децата могат да се срещнат онлайн с експерти от цял свят, които да им разкажат как знанията им могат да се използват на практика.

1dde3c687465674ba18c96d574c4683c

Наличието на смарт технологии в класната стая означава те да се изразяват в почти всеки конвенционален помощен предмет – дъска, маса и т.н., които ще помогнат за засилването на учебните дейностите, тъй като всичко ще се случва по-бързо. Технологията не само допринасят за напредъка на процеса на обучение, но и ангажират учениците с участие в групови образователни интерактивни занятия.

Инвестицията в модерни технологии не е единственото действие, което трябва да се предприема, за да се модернизира класната стая. Ръководството на едно училище също трябва да вземе под внимание управлението на една такава стая. Методологията на преподаване и ръководене на децата трябва да бъде променена и моделирана спрямо новоизбраната посока на бъдещите действия. Това се налага, защото за да постигнем ефективен резултат в иновативното обучение на деца ни, ние самите трябва да вярваме в процеса. Всеки е наясно, че децата най-лесно се учат от личния пример на родителите, учителите и близките си хора.

Технологиите в действителност оправомощават учителите. Модерният преподавател трябва да осъзнава колко много се обогатяват начините му на преподаване при наличието на модерни технологии в класната стая. Социалните мрежи като Facebook, Twitter и Instagram  дават възможност на учителите да си взаимодействат с учениците много по-добре както онлайн, така и офлайн. Освен това обучителите мога да използват мобилните приложения, за да се доближат още повече до децата и например да започнат да ги оценяват през този тип платформи.

Изводът от всичко това е, че пасивното образование (каквото го познаваме до сега)не може да помогне на никого, ако не се модернизира. В дигиталното време, в което се намираме, младото поколение обогатява техническите си познания все повече и повече, което от своя страна означава, че традиционният начин на учене загубва стойността си. Вместо да ги разделяме, ние по естествен начин можем да ги обединим и двете страни в обучителния процес  да бъдат доволни. На учениците ще им е интересно, а учителите ще се радват на тяхното внимание.