Основната цел на образованието е да създава индивидуалности, които са способни да сътворят нови неща, а не просто да повтарят това, което предните поколения вече са направили.

В днешното информационно общество нищо няма по-голям потенциал за влияние върху образователната система както интеграцията на информационните и комуникационните технологии. Факт е, че 60% от професиите на пазара са свързани с употребата на технологиите. Ранната подготовка на децата би им позволила да имат преимущество в подобна бъдеща среда.

Технологиите в класната стая са задължителни за усъвършенстването на дигиталната грамотност на децата.  По-добрата визуализация на учебния материал ще позволи много по-лесното и бързото му  възприемане. Учителите вече не са единственият източник на информация. Учениците вече имат достъп до уеб сайтове, онлайн уроци и още безкрайна информация. Образованието не завършва с края на учебния ден. Напротив, децата вече имат достъп до информация, която могат да получат по всяко време на деня.

Родителите, от друга страна, също могат да се възползват от възможностите, които дават новите технологии, и по този начин те ще бъдат важна част от бъдещите постижения на децата си. В Днешното забързано общество те нямат нужното време да обръщат достатъчно внимание на децата си. Особено що се отнася до тяхното образование. Не винаги е възможно да  помогнат с домашните или с обяснението на уроците. Тук технологията помага. Вече е възможно от разстояние да се следи как детето работи, как се справя в училище и има ли нужда от допълнителна помощ.

Интерактивността, която носят със себе си технологиите дават възможност на детето да открие и види чудесата на света още от ранна възраст. Факт е, че подрастващите възприемат много по-лесно информация, когато имат възможност да я видят. Правилното използване на технологиите и интегрирането им в образователната система могат да подобрят значимо постиженията на децата. Освен, че развиват качествата нужни им за бъдещо развитие, те предизвикват интереса на детето, правят го по-любознателно и отворено към света.

Основната цел на образованието е да изгради личността да детето. Технологиите са средство децата са се превърнат в  устойчиви, гъвкави, адаптивни и умеещи да мислят. Веднъж придобили тези умения, те ще са готови да се сблъскат с бъдещите предизвикателства, които ги очакват.