Днес образованието  се променя с изключително бързи темпове под влиянието на новите технологии и въвеждането на нови педагогически методи. Онлайн обучението отдавна не е новост и се е превърнало в стандарт в тази сфера. Налага се въпросът – кои ще са следващите значими нововъведения, които ще променят начина по който децата ни учат и защитават образователни степени.

„Промените, които наблюдаваме, далеч не са само технологични. Става въпрос за цялостно преосмисляне на ролята на образованието в обществото ни и превръщането на образователните институции в партньори, посветени преди всичко на изграждането на успешни личности, конкурентни на пазара на труда,“ обяснява Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Тя описва петте ключови тенденции, които се очаква да окажат най-голямо влияние на образователната система през следващите години и да променят изцяло представата ни за учене.

Нови технологии

Новите дигитални услуги променят живота ни с бързи темпове и образованието безспорно е сред най-засегнатите сфери от този процес. През последните години редица университети в България и в други страни въведоха онлайн обучение, а все повече стартиращи фирми предлагат допълнителни възможности за достъп до познание. С навлизането на мобилните образователни приложения, както и на нови технологии като виртуалната реалност и „разширената реалност“, това влияние ще се засили осезаемо.

Фокус върху реализацията след дипломирането

Ако до сега университетите са се занимавали предимно с организирането на лекционния процес, упражнения и последващите изпити, занапред акцентът в дейността им ще се измести върху това, как ще се реализират техните студенти след завършването си. Вместо да бъдат своеобразна „машина“ за дипломи, те ще трябва да се фокусират върху променящите се изисквания на пазара на труда, придобиването на широк спектър от качества, необходими за бъдещата реализация на студентите, както и подкрепа при първите им кариерни опити.

Развитие на меки умения

Днес във все повече бизнес организации се налага мнението, че липсват не толкова специалисти в съответната сфера на работа, колкото кадри с добре-развити „меки“ умения. Става въпрос за широк набор от качества, които макар и да не са свързани с eдна конкретна сфера на дейност, са от особена важност за реализацията ни и успешното ни общуване с околните. Сред най-важните „меки“ умения са комуникативност, отговорност, работа в екип, организираност, способност да работим под напрежение и много други.

Този тип умения имат ключово значение за успешната бъдеща кариера на всеки млад човек, а някои от тях като увереност, надеждност и лидерски качества могат да бъдат определящи и за перспективата той след време да заема ръководен пост или да създаде собствен бизнес. Въпреки това в традиционното образование почти не се обръщаше внимание на тяхното развитие. Тази тенденция се променя с бързи темпове и очакванията са в бъдеще развитието на „меки“ умения да навлезе широко в образованието ни.

Игровизация

Игровизацията (gamification) представлява концепция за въвеждане на игрови механики в различни процеси и сфери – от маркетинга и продажбите, до човешките ресурси. Въпреки че съществува отдавна, тя бележи сериозен възход през последните години, а образованието е един от сегментите, в които това се случва най-осезаемо.

Учебните игри, въвеждането на роли, както и на различни статуси и награди, създаването на симулации и на учебни фирми вече са се доказали като много по- успешни методи за обучение от редица традиционни подходи. Предимствата на игровизацията са, че тя позволява на учещите да усвояват нов материал по един неангажиращ и забавен начин, да се освободят от задължителния характер на обучението, да изпитват удоволствие, което улеснява процеса на запомняне, както и да поставят себе си в ситуации, близки до реалния живот.

Връзка с бизнеса

Още по-голямо влияние върху образователния процес в бъдеще се очаква да оказва комуникацията между университетите и бизнес организациите.

„Най- бързо развиващи се браншове и професии са в областта на финансите, ИКТ индустрията,  транспортния сектор“, посочват от ВУЗФ.