Радослав Банков е психолог, писател, специализирал когнитивна психология. Работи като семеен консултант и експерт „Човешки ресурси“. Изучава ведическата психология. По време на своята лекция за Digital KidZ, той ще разкрие принципите на „7-та година“ и как психофизичните центрове управляват живота ни. Как се променят малките деца през годините и защо? Къде са окрилени, къде се препъват, къде са блокирани? Ще разгледа и анализира различните етапи от живота им постепенно и отстрани като наблюдатели и ще помогне на родителите да започнат да ги разбират по-добре и да им бъдат полезни.

  • Обясни ми с няколко думи „теорията за 7-годишните цикли“?

Това е ведическа психология – знание за човека и неговото взаимоотношение, както със заобикалящата го природа, така и със себеподобните си. Науките и в частност психологията го преоткриват днес, а поради това, че сме го позабравили, днес ни звучи като теория.

  • Как и кога се променят децата съгласно тази теория?

Децата се променят всяка година. Ние възрастните също. Всяка година от живота си човек е задвижван от различна двойка психо-физични центрове. Всяка година. Единият център е доминиращ (основополагащ, водещ), а другият е придружаващ и спомагателен. И затова загубвайки това знание, днес сме загубили инструментите си за разбиране и справяне. Често сме изненадани и се чудим „защо детето ми се е променило така“? Защо изведнъж е станало „такова“ или „такова“? Защо не ме разбира, сякаш говорим на различни езици?

  • Имат ли технологиите отношение към „кризите“ на децата и как?

Разбира се. Огромно отношение. Технологиите днес са ежедневието на децата. Те са заобиколени и обсадени отвсякъде от технологии. И нямат избор. В този смисъл технологиите са свързани и пряко и косвено с детските „кризи“. А те „кризите“ са просто нормални ежегодни промени настъпващи в децата. А се превръщат в „кризи“, отново заради липсата на инструменти. Когато родителя знае какво да очаква, кое детско поведение е нормално, кога трябва да е по-строг и кога по-приемащ и разбиращ странностите на детските поведения, тогава той може с лекота да предаде опита и знанията си, да регулира трудностите, а после заедно да изпитат радостта.

  • Ако трябва да опишете дигиталните деца с три думи, кои ще бъдат те?

Дигитални деца са просто деца, огледала, в които да се оглеждаме, щастлива тръпка, за която сме отговорни.

  • А кои три думи описват родителите на дигиталните деца?

Родителите на Дигитални деца са:

  • Бързащи
  • Объркани
  • Често с разминаващи се послания и поведение.
  • Каква е личната ти мисия с участието в третото издание на Digital KidZ?

Да разкажа за тази врата към необятния детски свят. Как преминавайки през нея ще имаме удоволствието отново да си спомним и да бъдем по детски радостни, но само ако разберем света на децата, а после и ги приемем с отговорност. Така нашите взаимоотношения, ще бъдат обречени на щастливи предизвикателства.