Основана през 1997 г., Junior Achievement Bulgaria е член на организацията Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement –Young Enterprise Europe (JA-YE). Junior Achievement е организацията с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. Курсовете са насочени към млади хора от 6 до 25-годишна възраст.

Стартирала с 10 пилотни класа, днес Junior Achievement Bulgaria предлага 24 образователни курса и бизнес програми и има над 33 000 ученици в цяла България. Мисията на Junior Achievement Bulgaria е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си.

Junior Achievement Bulgaria подкрепя Digital KidZ, за което благодарим безкрайно много!