Тенденции: Компетенциите на 21в и как те променят методологията за преподаване в час

27 окт. 2018
13:45 - 14:15
Информационен център на Европейския съюз - София

Тенденции: Компетенциите на 21в и как те променят методологията за преподаване в час