Иновации: Дигиталната трансформация на образованието в България – необходимият инструментариум

27 окт. 2018
14:15 -14:45
Информационен център на Европейския съюз - София

Иновации: Дигиталната трансформация на образованието в България – необходимият инструментариум