Дигитална хигиена: „Интернет капанът“. Зависимости, разпознаване, превенция – лекция

27 окт. 2018
11:15 - 12:00
Информационен център на Европейския съюз - София

Дигитална хигиена: „Интернет капанът“. Зависимости, разпознаване, превенция – лекция