Подкрепяме дигиталната трансформация на българското образование чрез иновациите, които създаваме. Образователни методологии и инструменти за едно пълноценно STEM преживяване във всяка класна стая.

DigitalKidZ STEM Клуб в училище

Какво включва партньорската програма DigitalKidZ: Училище с „отворен код“?

обучения и менторски програми за учители 

достъп до онлайн образователна платформа с допълнителни учебни материали 

онлайн платформа за компютърно моделиране – STEM клубове по интереси 

микроконтролерна платка, подкрепяща обучението по програмиране чрез работа по проекти – DigitalKidZ Inventors Board

„алтернативни“/мултисензорни площадки и съоръжения за спортни активности навън

образователна игра за развиване на емоционалната интелигентност (1-2 клас) – DigitalKidZ Imagination

Лоялен партньор с опит

Програмата е доказано успешна и тествана сред 1500 деца на възраст 8-16 години и 19 учителя в 7 града на България

DigitalKidZ: Училище с “отворен код” е учебна програма за трансформация на образованието в българските училища, в унисон с компетенциите на 21век.

Проектът DigitalKidZ: Училище с “отворен“ код е базиран на игровия подход, „ученето чрез правене“ и стратегията за Единен Дигитален пазар в Европа. Включва учебна програма и прилежащия й инструментариум – образователна игра за емоционална и множествена интелигентност, онлайн платформа за компютърно моделиране, кутии със STEM учебни проекти и микропроцесорни платки, както и всички необходими допълнителни обучения, ментосрка подкрепа и инструменти за учители. Целта е часове по компютърно моделиране и/или допълнителните занимания по математика, програмиране и инженерни науки да бъдат забавни и полезни и да се подпомогне овладяването на ключовите компетентности извън общообразователната подготовка.

Програмата е разработена с подкрепата на Посолство Финландия в България и е съобразена с изискванията на Министерство на образованието и науката в Наредбата за приобщаващото образование и всички препоръки на Европейската комисия.

Предвидена е възможност за получаване на кредити по чл.49 от Наредба 12 за всички преподаватели, обучени по програмата DigitalKidZ: Училище с “отворен код” и които ръководят DigitalKidZ STEM Клуб в своето училище.

 

 

Партньорства

Ако искате да подобрите преживяването на своите ученици в часовете по компютърно моделиране или планирате да участвате в новия проект за училищни клубове по интереси, съгласно измененията в Наредбата за приобщаващото образование и искате:

  • DigitalKidZ STEM Клуб в своето училище,
  • да станете партньор по програмата Училище с „отворен“ код,
  • интересувате се от възможността да подкрепите Фондация „Дигиталните деца“ и да тествате новите образователни продукти в своята класна стая и/или
  • се интересувате от консултация как да превърнете своето училище в „училище на бъдещето“,

пишете на stem@digitalkidz.eu, за да научите повече за актуалните възможности.

 

 

С подкрепата на