DigitalKidZ Imagination

imagination_box
owlfoxdogmonkeyzed

DigitalKidZ Imagination

55.00 лв.

DigitalKidZ® Imagination е първата образователна игра в световен мащаб, която развива едновременно т.нар. „емоционална“ и “множествена интелигентност” на децата, балансирайки работата на лявото и дясното им мозъчно полукълбо.

И да, играта е авторска и е българска – дело на екипа на Фондация „Дигиталните деца“. Тествана сред 60 деца.

Продължителност на играта 12-25 часа, според броя играчи.

Приходите от продажба на DigitalKidZ® Imagination ще бъдат използвани за развитието на проекта на Фондация „Дигиталните деца“ – Училище с „отворен код“®.

Целта на играта е да даде инструментариум в ръцете на преподавателите (и родителите), който развива  т.нар. „множествена интелигентност“ на децата и ще им помогне да достигнат до всеки ученик в класната стая през неговия начин за учене и възприемане на информацията.

Играта е подходяща за работа в клас и у дома.

Какво е „емоционална“ и какво е „множествена“ интелигентност?

Терминът „емоционална интелигентност“ е въведен от Даниъл Голман, който твърди, че тя се развива през целия ни живот, и не е свързана с коефициента на интелигентност, но най-важния период за нейното изграждане е детството. Емоциоанлната интелигентност играе съществена роля за гъвкавостта и адаптацията, за работата в екип и създаването на връзки, за умението да се справяме с предизвикателствата и трудностите. Успехът и щастието са пряко обвързани също с емоциите.
Емоционалната интелигентност е част от т.нар. „множествена интелигентност“ – теория, развита от Хауерд Гарднър, който вярва, че интелектът на хората се развива паралелно, но с различна скорост, в различни сфери на интелигентност.

Лингвистична интелигентност

Свързва се с говоримия и писмен език. Децата с висока лингвистична интелигентност обикновено са добри в четенето, писането и разказването на истории. Чуждите езици им се удават по-лесно.

Логико-математическа интелигентност

Свързва се с логика, абстракции, обосновки и числа. Деца с подобна интелигентност са добри в математиката, шаха, програмирането и други логически или изчислителни дейности

Музикална интелигентност

Тази област е свързана с чувствителността към звуци, ритъм, тонове и музика. Съответно децата с развита музикална интелигентност са добри в пеенето, свиренето и композирането

Телесно-кинестетична интелигентност

Характеризира се с контрол над движенията на тялото и умението да се борави с предмети. Този тип деца учат най-лесно чрез използване на движения и използвайки ръцете си, за да създават макети.

Пространствена интелигентност

Тази област е свързана с пространствено мислене. Бъдещите дизайнери и архитекти.

Интерперсонална интелигентност

Свързана е с взаимоотношенията с другите. Този тип деца са екстровертни и са чувствителни към чуждите настроения и чувства. Те са добри и в работата в екип.

Интраперсонална интелигентност

Свързана е с умението да анализираме себе си. Този тип деца са изразено интровертни и познават добре силните и слабите си страни. Често те предпочитат да работят сами.

 

Защо правим не-дигитална игра за „дигиталните“ деца?

Вярваме, че преди да “пуснем” децата в дебрите на интернет и дигиталните джаджи, трябва да се погрижим да изградим силни личности, които вярват в себе си, познават емоциите си, осъзнават своята същност и роля като индивид. Развили са критично мислене, имат самоувереността, че могат да създават иновации и да общуват.

Изграждаме всички необходими им умения и компетенции за 21 век в реална, аналогова среда, за да ги провокираме да тестват наученото и да го надградят в средата, където те се чувстват най-свойски – дигиталната.

В кутията на DigitalKidZ® Imagination ще откриете:

  • 100 карти с предизвикателства
  • приказката за Зед, нашият герой – мечтател и неговите приятели
  • пъзел, който ще провокира въображението на децата
  • основни инструкции за употреба и приложение на играта
  • стикери.

 

Налично

СЕП: dgtl-imgtion

Допълнителна информация

Тегло 1.2 kg
Размери 20 x 12 x 18 cm