Образованието на днешните деца трябва да се осъществява в интерактивна технологична образователна среда, която да им дава равен достъп до съвременно образование.

Деница Сачева, Зам.министър на образованието и науката

Проектът DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® е независим, социален и образователен проект на Фондация “Дигиталните деца” в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образование в България. Негова мисия е безплатен достъп до качествено образование на всички деца. Децата, които ние наричаме „дигитални“ (DigitalKidZ®), защото не познават света преди технологиите.

 

Кандидатури за участие в проекта се приемат в периода 20 ноември – 31 декември 2017г.

Пилотна фаза на проекта: 12 февруари – 22 юни 2018г.

Училището с “отворен код”® на DigitalKidZ® е проект за промяна на образованието. То не въплъщава в себе си непременно сградата на училището, а е нов модел на образователна методология, защото информационният поток днес е 24/7 и децата имат възможност да учат постоянно, от всеки и винаги.

Мисия на DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” е да създава подкрепящи образователни инструменти и обучения с цел модернизация на българското образование, в унисон с „компетенциите на 21 век“, което ще доведе до намаляване на младежката безработица, агресията в училище, емиграцията и функционалната грамотност на населението.

“Oтвореният код” е термин от технологичния бранш, който се използва за софтуерни продукти, разработвани и поддържани с усилията на група доброволци с най-висока експертиза. “Отвореният код” е достъпен за всички и както финландската образователна система доказа, време е училищата също да се “отворят” и да превърнат в общности, ангажирайки в учебния процес родителите, бизнеса, професионалисти и консултанти. 

И както в “отворения код” приносът на всеки към крайният продукт е изключително важен, но не може да бъде измерен количествено, така образованието днес не е само ангажимент на учителя, то е ангажимент на родителите, на обществото, на всички нас.

“Близо 65% от професиите на бъдещето към днешна дата все още не са ни известни и макар да знаем, че съвременната икономика има нужда не от чиновници, а от лидери, образователната методология в класната стая не е адаптирана от десетилетия. Децата все още се приучават да работят самостоятелно вместо в екип, стоят в редици един зад друг вместо да комуникират помежду си, заучават и възпроизвеждат знания вместо да решават проблеми.“ – Ивелина Атанасова, Председател на Фондация „Дигиталните деца“.

Партньор

Партньорската програма Училище с „отворен код“® предлага широк набор от безплатни ресурси, за да подкрепи партньорите с всичко, което им е необходимо – от технически ресурси, до обучение и поддръжка. 

 • обучение на преподавател, който ще работи с учениците по програмата;
 • учебни материали;
 • индивидуален лиценз за достъп до образователна платформа за програмиране, подходяща за обучение на деца в диапазона 8-11 години;
 • хостинг за работа по проекти – за учебните проекти на учениците във възрастовата група 12-16 години;
 • техническа помощ и подкрепа;
 • консултации;
 • възможност за участие в Олимпиадата по програмиране за деца на възраст 8-16 години, в която ще бъдат отличени най-успешните екипи.

Асоцииран партньор

Асоциираните партньори по програмата Училище с „отворен код“®  получават субсидия в размер на 30% от разходите за закупуване на образователните материали и достъп до платформи за обучение на учениците.

Възможност за финансиране по Програма Твоят час“ на МОН.  

 • субсидия за обучение на преподавател, който ще работи с учениците по програмата;
 • учебни материали;
 • субсидия за закупуването на лицензи за достъп до образователна платформа за програмиране, подходяща за обучение на деца в диапазона 8-11 години;
 • хостинг за работа по проекти – за учебните проекти на учениците във възрастовата група 12-16 години;
 • техническа помощ и подкрепа;
 • консултации;
 • възможност за участие в Олимпиадата по програмиране за деца на възраст 8-16 години, в която ще бъдат отличени най-успешните екипи.

С подкрепата на