Проектът DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® е независим, социален и образователен проект на Фондация “Дигиталните деца” в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образование в България. Негова мисия е безплатен достъп до качествено образование на всички деца. Децата, които ние наричаме „дигитални“ (DigitalKidZ®), защото не познават света преди технологиите.

 

Период на провеждане на проекта: 18 ноември 2017г – 22 юни 2018г.

Училище с “отворен код” е термин, който надхвърля ограниченията на училището като сграда, защото информационният поток днес е 24/7 и децата имат възможност да учат постоянно, от всеки и винаги.

Избрахме “отворения код”, термин на технологичния бранш, във връзка с дигиталната обвързаност на проектите ни, но и защото той се използва софтуерни продукти, разработвани и поддържани с усилията на група доброволци с най-висока експертиза. И както в “отворения код” приносът на всеки към крайният продукт е изключително важен, но не може да бъде измерен количествено, така и ние вярваме, че образованието днес не е само ангажимент на учителя, то е ангажимент на родителите, на обществото, на всички нас и е много по-важно да се фокусираме върху процеса на учене (през целия живот), а не върху количествените измерители и оценки. Особено при децата в начален курс, с които ние работим.

Моделът на “отворения код” генерира много по-разнообразен продукт, от гледна точка на дизайн и структура, защото е проект на хора с различни експертизи и опит. По същия начин вярвам, че учителите трябва да започнат да обменят информация, децата да работят по общи проекти, да се създават работни групи от различни класове, градове, дори държави.

“Отвореният код” е достъпен за всички – време е училищата да се “отворят” и да ангажират родителите, бизнеса, хората без педагогически опит, които могат да споделят предизвикателства от реалния живот. “Отвореният код” изисква изключителни професионалисти с ясни цели и познания – мисия на образованието е да създава устойчиви личности, които не губят същността си в технологичната реалност.

Училището с “отворен код” на DigitalKidZ е проект за промяна на образованието. То не въплъщава в себе си непременно сградата на училището, а е нов модел на образователна методология.

Мисия на DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” е да създава подкрепящи образователни инструменти и обучения с цел трансформация на българското образование, което ще доведе до намаляване на младежката безработица, агресията в училище, емиграцията и функционалната грамотност на населението.

“Близо 65% от професиите на бъдещето към днешна дата все още не са ни известни и макар да знаем, че съвременната икономика има нужда не от чиновници, а от лидери, образователната методология в класната стая не е адаптирана от десетилетия. Децата все още се приучават да работят самостоятелно вместо в екип, стоят в редици един зад друг вместо да комуникират помежду си, заучават и възпроизвеждат знания вместо да решават проблеми.

Учебната система днес отразява уменията, необходими на едно индустриално общество, време, в което са отраснали нашите родители, но по никакъв начин не отговаря на изискванията на глобалния пазар и дигиталната екосистема, в която живеем днес”

Ивелина Атанасова, "Жена на годината 2016, категория "Иновации и Хайтек" и председател на Фондация "Дигиталните деца"

Основни акценти

  • 65% от професиите на бъдещето към днешна дата не съществуват.
  • Креативността, даването на идеи и обработката на информация ще бъдат сред най-търсените професионални умения. 
  • STEM уменията ще бъдат задължителни- софтуерът вече не е само в компютъра, но и в телефона, таблета, часовника, телевизора, автомобила, магазина, заводския цех, прахосмукачката, печката, пералнята.
  • В ЕС ще са необходими близо 1 милион ИТ специалисти през следващото десетилетие.

Предизвикателства

  • 40% от българските ученици са функционално неграмотни и социално неподвижни, което доказва неумението на подрастващите да приложат наученото в училище на практика и готовността им да се справят в живота в края на задължителното образование.
  • България е на първо място в ЕС по брой младежи, които не правят нищо и това не засяга единствено младежката безработица – всеки пети между 15 и 24 години не учи, не работи и не е включен в програми за кариерно развитие. 
  • Българите са една от най-нещастните нации в света, а нивото на щастие в пряка зависимост с личностната и професионална реализация на индивида.
  • Много от младите хора се страхуват да кандидатстват за работа и нямат идея за бъдещото си развитие.