Лятно приключение чрез проектно-базирано, откривателско учене.

Дейностите насърчават умението за критично мислене и работата в екип. Организираните дейности от всеки ден имат за цел да вдъхновят и провокират децата да мислят и осъзнават самостоятелно истини за света, който ги заобикаля. Водещите ще подкрепят децата да задават въпроси и да откриват сами онова, което е интересно за тях. Дейностите са структурирани за всеки ден и включват време за вдъхновение/ научаване през игра, както и време за самостоятелно подготвяне на груповите проекти.

digitalkidz_spaceМисия 1: Живот в Космоса

Ден 1: Денят на въпросите и вдъхновението/ За произхода на всичко: Децата ще се запознаят едно с друго през игрови дейности и ще дефинират чрез брейнстроминг и дискусия темите за следващите дни. Всички с общи усилия ще се разделим на отбори, които ще работят заедно по тематичните проекти. Всеки отбор ще си избере тема, която ще представи на останалите отбори в ден 5.

Ден 2: Денят на слънчевата система: Космическите изследователи ще се запознат с живота на международната космическа станция и ще имитират космонавтите. Ще участват в експедиция за откриване на планети. Всяко дете ще си изработи спомен за вкъщи.

Ден 3: Денят на произхода на живота: Децата ще влязат в ролята на учени, които ще трябва да разгадаят как да стигнат до първото живо същество на земята по мистериозен път; ще участват в ролеви игри. Всяко дете ще си изработи спомен за вкъщи.

Ден 4: Денят на еволюцията: Защо са измрели динозаврите? Какво означава да се „адаптираш“ и „изчезнеш“? Децата ще участват в ролеви игри по групи както и състезателна игра, която има за цел да обясни тези понятия. Ще участват в експедиция, по време на която ще разберат кои динозаври са имали пера и кои са техните съвремени братовчеди. Всяко дете ще си изработи спомен за вскъщи.

Ден 5: Денят на хората и приматите/ Денят на рефлексията: Децата ще разберат как са се появили хората според науката; ще участват в експедиция и  ще разберат за връзката между приматите и хората. Всяко дете ще си изработи спомен за вкъщи.

Този ден завършва с презентации на всички групи, които обощават най-интересните находки от седмицата.

digitalkidz_scienceМисия 2: Миниатюрен живот

Ден 1: Денят на въпросите и вдъхновението/ За големината и размерите: Децата ще се запознаят едно с друго през игрови дейности и ще дефинират чрез брейнстроминг и дискусия темите за следващите дни. Всички с общи усилия ще се разделим на отбори, които ще работят заедно по тематичните проекти. Всеки отбор ще си избере тема, която ще представи на останалите отбори в ден 5.

 

Ден 2: Денят на бактериите: Децата ще видят различни видове бактерии под микроскоп и ще експериментират с бактерията L. delbrueckii subspecies bulgaricus. Всяко дете ще си изработи спомен за вкъщи.

Ден 3: Денят на дрождите: Младши-учените ще се запознаят с дрожда Saccharomyces cerevisiae, както и с други микроорганизми, които се изполват за производството на храна. Децата ще участват в забавни експериментират с Saccharomyces cerevisiae. Всяко дете ще си изработи спомен за вкъщи.

Ден 4: Денят на клетките и ДНК: Защо е толкова важна за здравето ни ДНК? А всъщност – какво е и къде се намира? Децата ще научат какво е клетка чрез ролеви игри. Ще могат набюдават клетки през окуляра на микроскопа; ще извлекат ДНК от киви по време на забавен експеримент. Накрая всяко дете ще си изработи модел на ДНК от бонбони.

Ден 5: Денят на човешкото тяло/ Денят на рефлексията: Децата ще разгледат и открият най-важните системи в човешкото тяло чрез няколко ролеви игри, моделиране и филмчета. След това всяко дете ще създаде човешко тяло, както то си го представя. Това занимание насърчава творческото мислене и работата в група.

Този ден завършва с презентации на всички групи, които обощават най-интересните находки от седмицата.

Последвайте линка под логото, за да разгледате цялата STEM програма на DigitalKidZ® Клуб.

 

За повече информация се свържете с екипа ни на hello [at] digitalkidz.eu.