За DigitalKidZ

ИнициативатаDigitalKidZ®: Училище с отворен код е инициатива на Фондация “Дигиталните деца” в подкрепа на дигиталната грамотност на съвременните родители, учители и деца и промяна на съвременната образователна система в унисон с “компетенциите на 21 век. 

Дигиталната грамотност надхвърля умението за работа с дигиталните технологии. Тя включва всички необходими компетенции за дигиталната ера, която живеем. Това са мултикултурна грамотност и осведоменост за глобалните процеси, иновативно мислене и ефективна ‪комуникация‬, умение за работа в екип, личностна, социална и гражданска отговорност и не на последно място, разбира се, технологична грамотност и интерактивна комуникация.

Цифрово грамотният човек е „многомерен и интерактивен“, способен да интегрира различни информационни източници, да се ориентира и да решава задачи в интерактивна среда.

Отличена от Forbes Bulgaria като Responsibility Campaign за 2016 и от Дарик Радио – част от класацията „40 до 40“ (2015) за иновативни идеи проекти, които дават тласък в развитието на обществото и икономиката, DigitalKidZ® променя средата, в която живеем.

Мисия на DigitalKidZ® е промяна методологията на образованието и възпитанието на съвременните деца, чрез създаване на подкрепящи я инструменти и обучения с оглед намаляване на младежката безработица, емиграцията и функционалната грамотност на населението. Когато информационните и комуникационни технологии действително се превърнат в „ключов лост“ за по-ефективно учене, креативно мислене, иновативно и ангажирано поведение при решаване на сложни проблеми, тогава децата ни ще придобият ключовите компетенции на 21 век (Digital Agenda for Europe) и ще са подготвени за съвременния свят и „професиите на бъдещето“.

Посланици на инициативата DigitalKidZ са Ива Екимова, Мая Бежанска и Теодосий Теодосиев.

Конференция: Наука. Образование. Технологии

Технологичната революция е факт. Интернет не е просто инструмент, а най-голямата мрежа, съществувала някога, която събира колективното познание на целия свят. Образованието е „глобално“ и изисква сътрудничество, опосредствано от дигиталните технологии.

Творчески работилници за деца

Ако погледнем на технологиите през призмата на игрите, всичко би изглеждало много по-лесно и забавно. Децата изучават света, докато играят и се забавляват, а технологиите днес не са само програмиране и код. Нека разширим хоризонтите. Нека направим четенето забавно, а науката – робот. Нека рисуваме, музицираме и танцуваме, докато откриваме себе си в дигиталното.

Изложбена част

Запазена зона за технологии и иновации. Най-добрите образователни приложения и детски центрове, школи, училища, книги, мобилни приложения, игри и играчки, проекти и иновации за деца. Всичко, което подобрява живота на децата днес и ги подготвя за успеха в утрешния ден.

Конференция: Родителство. Възпитание. Технологии

Технологиите и модерните играчки стават част от живота на децата ни само защото можем да го направим, не защото знаем как да ги интегрираме и да възпитаме тяхната употреба – време е за промяна! Преди да е станало късно.
 

Практични уъркшопи

Дигиталната грамотност е не по-малко важна от това да научим децата да пресичат улицата. Знаете ли, че 80% от децата лъжат за възрастта си онлайн, за да получат достъп до забранено съдържание, а 45% получават сексуални предложения от непознати, докато са в мрежата? Знаете ли как да ги предпазите?
 

Игрите на DigitalKidZ

Дигиталната грамотност надхвърля умението за работа с дигиталните технологии. Освен технологичните умения, дигиталната грамотност включва всички необходими компетенции за дигиталната ера, която живеем. Това са емоционална интелигентност, критично мислене, умение за създаване на иновации, ефективна комуникация, умение за работа в екип, личностна, социална и гражданска отговорност. Игрите на DigitalKidZ развиват всички изброени компетенции.
Подходящи за деца от 7 до 10 години.