За Фондацията

Фондация “Дигиталните деца” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, което осъществява дейността си в съответствие с българското и международното право, както и в сътрудничество с български, чуждестранни и международни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сродни ценности.

Наименованието на фондацията е “Дигиталните деца”. На английски език наименованието се изписва като “DigitalKidZ”.

DIGITALKIDZ® e регистрирана търговска марка, чиито изключителни права за ползване са в полза на Фондация „Дигиталните деца“.

Фондацията има седалище в гр. София и адрес на управление: България, гр. София, кв. Изгрев, ул. “Русаля” No 3, ап. 9.

Инициативата DigitalKidZ® Училище с „отворен код е проект на Фондация “Дигиталните деца”. Създадена на 01 ноември 2014г в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образование, DigitalKidZ® променя съвременната методология за преподаване в училище и повишава дигиталната грамотност на обществото ни. Крайната цел е безопасна употреба на технологиите от подрастващите, намалена младежката безработица и емиграцията, повишаване ефективността на образователната система и функционалната грамотност на населението. 

Днес брандът DigitalKidZ ® обединява:

 • Годишна национална конференция, посветена на темите: Наука. Образование. Родителство. Технологии, организирана с подкрепата на МОН.
 • Изложение за иновативни ИТ решения и продукти в областта на образованието
 • DigitalKidZ® Клуб – иновативна образователна програма за придобиване на ИТ умения, развиване на множествена и емоционална интелигентност
 • DigitalKidZ®HUB креативен STEM център за извънкласни занимания и неформално образование 
 • Активна образователна игра за развиване на емоционалната и множествена интелигентност – DigitalKidZ imagination 
 • Безплатни електронни книги и помагала за възпитане и образование на съвременните деца, в унисон с технологичната (р)Еволюция

DigitalKidZ® е регистрирана търговска марка и единствено Фондация Дигиталните деца” има изключително право на използване. Съгласно националното и европейското законодателство всяко неправомерно използване на марката без разрешение на маркопритежателя е нарушение на правата и подлежи на санкции.

Инициативата DigitalKidZ®: Училище с „отворен код“ интегрира Мисията, Визията и Стратегията на Фондация “Дигиталните деца” за повишаване на дигиталната грамотност и промяна на съвременната образователна система в унисон с “компетенциите на 21 век. 

Дигиталната грамотност надхвърля умението за работа с дигиталните технологии. Тя включва всички необходими компетенции за дигиталната ера, която живеем. Това са мултикултурна грамотност и осведоменост за глобалните процеси, иновативно мислене и ефективна ‪комуникация‬, умение за работа в екип, личностна, социална и гражданска отговорност и не на последно място, разбира се, технологична грамотност и интерактивна комуникация.

Отличена от Forbes Bulgaria като Responsibility Campaign за 2016, от Дарик Радио – част от класацията „40 до 40“ (2015) за иновативни идеи проекти, които дават тласък в развитието на обществото и икономиката и „Национална мрежа на децата“ за принос към благосъстоянието на децата в България, DigitalKidZ® променя средата, в която живеем.

СЪЩЕСТВУВАМЕ, ЗА ДА …

 • Даваме гласност на реални решения, образователни продукти, иновативни идеи и проекти, които променят съвременното образование и го правят ефективно и модерно.
 • Информираме родителите и учителите на съвременните деца за рискове, възможностите и заплахите, които носи интернет пространсвото и как да ги преодолеят, в помощ на подкрепа на децата.
 • Обменяме информация и привличаме чуждестранни специалисти в областта на технологиите и образованието за консултации в България.
 • Организираме обществени дискусии и изготвяме предложения за промяна в законодателството, свързани с проблемите на образованието.
 • Организираме различни обществени прояви с цел повишаване на обществената информираност за технологизацията на обществото и свързаните с това промени в образованието, които следва да бъдат взети под внимание.
 • Организираме конференции и работни срещи за родители и учители по проблемите на съвременното образование в България.
 • Осигуряваме психологическа и морална подкрепа на родители и деца с образователни проблеми и „дигитална зависимост“.
 • Осъществяваме контакти за размяна на опит със сродни организации в България и чужбина.
 • Публикуваме информация за развитието на бизнеса, обществото, образователните системи по света и съвети за това как да бъде направена промяната.
 • Разработваме и популяризираме иновативни образователни методологии и инструменти в подкрепа трансформацията на българското образование в унисон с технологичната еволюция.

За да бъдем максимално полезни и за да осъществим целите на Фондация „Дигиталните деца“, имаме нужда от Вашата подкрепа! Ако сте ангажирани с каузата „образование – деца – технологии“ – моля пишете на адрес hello [at] digitalkidz.eu. Всеки човек, идея или дарени средства са от съществено значение за успешната реализация на проектите ни!