Мариана Готсева

Мариана Гостева

Ubisoft Sofia

Вече 4 години Мариана Гостева е част от семейството на Юбисофт София, като през последната 1 година е в екипа по разработването на Assassin’s Creed Rogue. Софийското студио е водещото в създаването на играта, която се прави в колаборация със студията на Юбисофт в Квебек, Сингапур, Букурещ, Монреал, Шанхай и Ченгду. Ролята на Мариана в проекта е основно организационна и отговорностите й са свързани с координацията на работата на всички студия и екипи. По-голямата част от времето й минава в комуникация и работа с хора – индустрията и естеството на работата са толкова динамични, че ежеминутно се генерират огромни обеми информация, която трябва да бъде систематизирана и предоставена на всички, които имат нужда от нея. В този смисъл работата на Мариана е да фасилитира информационни потоци. Предизвикателствата, с които се сблъсква в тази дейност, са от най-различно естество и породени от постоянните промени и динамиката в процесите по създаване на игри. Това налага необходимостта Мариана да бъде много адаптивна и да реагира бързо и спокойно в най-разнообразни ситуации.

Мариана е завършила специалността Право, а предишният й професионален опит е в сферата на човешките ресурси и вътрешните комуникации. Годините, прекарани в Юбисофт София, са дали възможност на Мариана да опознае индустрията, процесите и хората, а това са все неща, които са й безкрайно полезни днес.

Мариана Гостева ще изнесе лекция за "Ползата от игрите".