Георги Апостолов

Координатор | Национален Център за безопасен интернет Safenet.bg

Георги Апостолов е работил 18 години като журналист в БТА, в.“Континент“, в.“Стандарт“, „The Sofia Echo” до 2000 г., когато се присъединява към неправителствената Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК). От 2005 г. започва работа по Програма „Безопасен Интернет“ на Европейската комисия като ръководител на първата интернет Гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет, а след това като координатор на националния Център за безопасен интернет Safenet.bg, който е член на европейската мрежа от 31 центъра за безопасен интернет Insafe и на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE за борба с детската порнография и посегателства срещу деца в интернет. Координатор е на програмата „Безопасен Интернет“ на Фондация ПИК, член на УС на Асоциация „Родители“ – главен партньор в Центъра за безопасен интернет. Член е на УС на Национална мрежа за децата и на Националния съвет за закрила на детето, член на управителния борд на европейската мрежа за рейтинг на компютърни програми за родителски контрол SIP BENCH. Съавтор на наръчник за учители „Виртуално и реално насилие: превенция чрез интерактивно обучение в училище“ – методика, по която се работи в над 100 училища в 5 града в страната.

Георги Апостолов ще говори по темата "Кой пази децата ни в интернет?" - идеи и добри практики за по-добрата интернет защита на децата