доц. д-р Галина Момчева

Ръководител катедра Информатикa| ВСУ “Ч. Храбър”

Доц. д-р Галина Момчева ръководител катедра Информатика към ВСУ “Ч. Храбър”. Автор е на идеен проект на мултимедийна презентация “ИКТ в образованието”. Координатор е редица на конференции, посветени на “ИКТ в образованието”, човекът, който популяризира технологията Scrach 2.0 в България.

Scratch е среда за програмиране, която позволява създаването на проекти със собствени анимирани истории, интерактивни игри, в които играят различни актьори. Програмите, с които се постига това представляват блокове от разноцветни команди.