Ангел Ангелов

Съдружник | Innovation & Consulting

Ангел Анагелов е учител учител по информатика и информационни технологии в начален, прогимназиален и гимназиален курс. Организатор на редица обучения за учители в предучилищен и училищен етап на образование. Ръководител на KODU България – образователна инициатива, подкрепяна от Microsoft – България, предоставяща помощ и образователни ресурси в сферата на визуалното програмиране.

В рамките на Digtal KidZ, Ангел Ангелов ще ръководи работилниците на Innovation & Consulting, свързани с изграждането на изчислителни и конструктивни умения у децата чрез използване на дигитални технологии.