Ана Динкова

Експерт дигитални бранд комуникации

Ана Динкова има магистърска степен по политология и следдипломна квалификация по “Международни отношения” от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Работи последователно в Атлантическия Клуб в България и Информационен център на НАТО в София, а след това се занимава последователно с PR и реклама в Райфайзенбанк България, заема позицията мениджър корпоративни комуникации в ирландската инвестиционна компания Уестинкорпорейтед ООД и е началник отдел „Връзки с обществеността“ на Първа инвестиционна банка. От края на 2010 г. е съдружник в Тринитикс и се занимава с дигитални комуникации и управлението на фирмена и бранд репутация. Пише на свободна практика, списва блога Ana’s Handbag. От 2012 г. участва в организацията на TEDxMladostWomen.

Ана Динкова е модератор на дискусията за образование и технологии.