DigitalKidZ® е инициатива на Фондация “Дигиталните деца”

В подкрепа на дигиталната грамотност на съвременните родители, учители и деца и "компетенциите на 21век".

DigitalKidZ® е проект на Фондация “Дигиталните деца”. Стартирал преди две години, днес по-известен като DigitalKidZ®: Училище с отворен код с амбицията да повиши дигиталната грамотност на съвременните учители, родители и деца и да подкрепи промяната на съвременната образователна система в страната в унисон с “компетенциите на 21 век.

DigitalKidZ®: Училище с отворен код съчетава годишна конференция за технологии и образование, изложение за иновации, образователни програми, книги, образователни игри и наръчници, разпространявани в цяла Европа.

Целта е промяна на текущата образователна система в страната чрез създаване на подкрепящи я инструменти и обучения с оглед намаляване на младежката безработица, агресията в училище, емиграцията и функционалната грамотност на населението. 

В дългосрочен план това ще доведе до едно приобщаващо общество и по-щастлива нация. Хора, които имат по-висок коефициент на вътрешна мотивация, респективно до по-високо качество на труда и по-стабилна икономика.

Отличена от Forbes Bulgaria като Responsibility Campaign за 2016 и от Дарик Радио – част от класацията „40 до 40“ (2015) за иновативни идеи проекти, които дават тласък в развитието на обществото и икономиката, DigitalKidZ® променя средата, в която живеем, защото цифрово грамотният човек е „многомерен и интерактивен“, способен да интегрира различни информационни източници, да се ориентира и да решава задачи в интерактивна среда.

Научете повече

„Считаме, че образователните институции и семейната среда много често не успяват да отговорят на предизвикателствата в развитието на технологиите. Именно в тази насока Софийска община подкрепя Вашата инициатива DigitalKidZ“ – Община София.

Мисията на DigitalKidZ® в три думи

ОБРАЗОВАНИЕ‬.
Създаване на инструменти и учебни програми, които да образоват в областта на дигиталната грамотност и гражданската отговорност.

‪‎ВДЪХНОВЕНИЕ‬.
Предоставяне на инструментите и информацията, от която се нуждаят учители и родители, за да възпитават децата като дигитално информирани граждани.

‪ОНЛАЙН‬ СИГУРНОСТ.
Определяне на точния баланс между безопасните и полезните дигитални практики за деца, семейства и важни социални права.

Посланици на DigitalKidZ®

С почетното звание „Посланик на DigitalKidZ®“ биват удостоявани общественици и ангажирани с благодентствието и благосъстоянието на децата в България лица.

DigitalKidZ Бюлетин

Можете да получавате по имейл актуална информация и специални условия за участие в предстоящи те събития и иниациативи на DigitalKidZ®.

Абонирайте се

DK_Ebooks_logo-White

 

Наръчниците на DigitalKidZ® 

Практични електронни книги с ценни съвети за родители на дигитални деца. Приложими идеи за детско развитие в домашни условия и ревюта на мобилни приложения за деца и родители. Пллучават се чрез абонамент по имейл.

Искам да получа е-наръчника за родители

 

 

DK_Workshops_logo-White

 

DigitalKidZ® Клуб е иновативна образователна програма, подходяща за училищни и извънкласни занимания, която цели повишаване на дигиталната грамотност на подрастващите, придобиване на ИТ умения и компетенции, подобряване на емоционалната им и множествена интелигентност. Заниманията са подходящи за деца от първи до четвърти клас. 

Научете повече за DigitalKidZ® Клуб

Последно от блога на DigitalKidZ®

Партньори

Инициативата DigitalKidZ® се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".